Radical Doubt

ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในตัวข้าพเจ้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้มากที่สุด คงตอบว่าเป็นเรื่องความคิด

อาจกล่าวได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับหลังสมัยใหม่ ลัทธิวิจักษ์วิจารณ์ ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามานั้น ข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อถือหนักแน่นเหมือนดังเก่าแล้ว เนื่องจากเกิดความเห็นว่า ความเห็นที่ดีต้องมาจากเหตุผลที่ตนเองเข้าใจ และมีหลักฐานที่มั่นคง มาจากการตระหนักรู้ด้วยตนเอง มากกว่ามาจากการอ่าน หรือฟังคำบอกเล่าตามบทความต่างๆ

ข้าพเจ้าจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องกลับไปหาจุดดั้งเดิมของความเป็นสมัยใหม่ทางปัญญา

ณ จุดนั้นเขาสงสัยกันเสียทุกเรื่อง สงสัยจนถึงขนาดว่าประสบการณ์ ความคิดที่เรามี เราเห็นทุกวันนี้ เราได้พบกับมันจริง หรือเป็นเพียงการหลอกล่อของเหล่าอสูรร้ายส่งสัญญาณบิดเบือนมายังสมองให้หลงระเริงชั่วครู่ แต่เพราะมีตัวความคิดที่สงสัยนั้นเองที่ช่วยเราพ้นจากข้อสรุปนั้นได้

ก็เพราะเรากำลังสงสัย แสดงว่าต้องมีตัวผู้สงสัยที่เป็นที่มาของความคิดนั้นอยู่จริง การมีความคิดสงสัยจึงช่วยยืนยันว่าตัวเรายังมีอยู่จริง นี่คืองานที่ Descartes ทำไว้ให้ และถูกสรุปในวลีว่าฉันคิด ฉันจึงมีอยู่

Descartes ไม่ใช่นักปรัชญาที่ดีที่สุดบนโลกนี้ ข้ออ้างของเขาเกี่ยวกับเรื่องความคิดอันแจ่มชัด กับการมีตัวตนของพระเจ้าเข้าข่าย Circular argument บางเรื่องได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นเรื่องเหลวไหล โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแยกมิติทางจิตและร่างกาย เขานำเสนอว่ามีจุดเชื่อมต่อของโลกทางกายเนื้อ กับกายจิตอยู่ในต่อมพิทูอินเทรี่

แต่อย่างน้อยที่สุด เขาเป็นผู้ริเริ่มขบวนการ Radical Doubt

หลักการคือ ทุกอย่างไม่น่าเชื่อถือ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์อย่างกระจ่างชัด แม้แต่คำถามว่าเรามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ยังต้องสงสัยคิดหาคำอธิบายเพิ่มเติมให้วุ่นวาย

ความกระจ่างชัดควรต้องเป็นการเข้าถึงด้วยตนเอง มากกว่ามาจากการรับรู้ข้อโต้แย้งสำเร็จรูป อย่างในเรื่องความมีตัวตนของเรานั้น หากจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ต้องสัมผัสถึงประสบการณ์ของการมีความคิดด้วยตัวเอง ที่จะทำให้ถึงข้อสรุปเดียวกัน โดยไม่ต้องไล่สายมาตั้งแต่ว่าสมองมีอสูรร้ายมาหลอกหรือไม่ ฯลฯ

และนี่คือข้อเสียของข้าพเจ้าที่อยากปรับปรุง เพราะหลายอย่างที่ข้าพเจ้าเคยเชื่อก็มาจากการอ่านเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เกิดจากการได้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง

แต่อย่างน้อยที่สุด ข้าพเจ้ามั่นใจว่าได้ตระหนักรู้เรื่องหนึ่งว่า

ความคิดเป็นสิ่งไม่แน่นอนตายตัว มันเปลี่ยนทุกครั้งที่พบประสบการณ์ใหม่ และไม่มีใครหักห้ามได้

——————-

และแล้วก็ย้ายบลอกสำเร็จ มาสู่บ้านที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้ว

สำหรับผู้ที่มี iPad ขอให้อ่านเวบนี้จาก iPad เพราะมี theme ที่ออกแบบไว้สำหรับหน้าจอนั้นโดยเฉพาะแล้วใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s