ตัวตน/ที่แท้จริง

เมื่อหลายวันพบบทความที่ว่าด้วย “ตัวตนที่แท้จริง” ในบลอกของ New York Times

เขาพูดถึงปัญหาโลกแตกว่า ถ้าเรายึดมั่นหลักเหตุผลเราจะมีตัวตนอย่างหนึ่ง ถ้ายึดมั่นอารมณ์ความต้องการส่วนตัวก็จะมีตัวตนอีกอย่างหนึ่ง เช่นนี้ตัวตนอย่างใดจะถือว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง (true self)

ความเห็นสุดคลาสสิกย่อมชี้ว่าเหตุผลคือแก่นสาระของความเป็นมนุษย์ เพราะเป็นเครื่องมือเดียวที่มนุษย์มีเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไป บุคคลิกภายใต้บังคับการของเหตุผลจึงเป็นตัวตนที่แท้จริง ความเห็นที่ใหม่ (แต่ก็ใหม่ไม่มาก) พูดถึงการดำรงอยู่ของจิตใต้สำนึก ที่ควบคุมกิจกรรมอันอยู่นอกเหนือการบังคับในระดับจิตขั้นสูงอย่างการใช้เหตุผล องค์ประกอบนี้สมควรเป็นตัวตนที่แท้จริงมากกว่า

ผู้เขียนนำเสนอว่า จากการทดลองพบว่าตัวตนที่แท้จริง กลับขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน ที่จะให้คุณค่าของบุคคลิกลักษณะต่างๆ มากน้อยกันไป คนที่เป็น conservative จะชี้ว่าตัวตนที่แท้จริงคือการขยันทำงานในบริษัท คนที่เป็น liberal กลับเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงจะปรากฎเมื่อผันตัวออกไปทำงานสังคมกับหน่วยงานไม่แสวงหากำไร

แต่ถ้านั่นคือตัวตนที่แท้จริงตามความหมายของผู้เขียนแล้ว ก็อาจสรุปได้อีกอย่างหนึ่งว่า ตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มี เพราะความแท้จริงน่าจะเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการให้คุณค่าใดๆ มนุษย์อาจมีตัวตนที่แท้จริงในแบบที่ตนเองไม่ปรารถนาจะเป็น หรือไม่ได้ให้คุณค่าสูงส่งก็ได้ เช่น ให้ความเชื่อมั่นในสิทธิสตรีอย่างแท้จริง แต่ในใจยังมีความต้องการใช้หญิงบริการทุกวันศุกร์อยู่ เป็นต้น

หรือถ้าตัวอย่างนั้นยังอาจเถียงได้ว่าเป็นเรื่องความกลับกลอก ก็ขอยกตัวอย่างใหม่เช่น ผู้ที่มีสมองกระทบกระเทือนและพบว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะมากเป็นพิเศษในชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นต้น

แต่แล้วก็ต้องอธิบายว่าตัวตนแท้จริงที่ผู้เขียนบทความค้นพบจากการทดลองคืออะไรกันแน่

ข้าพเจ้าเดาว่าน่าจะเป็นดินแดนของคำว่า “ตัวตน” ที่ไม่มีคำว่าแท้จริงเฉยๆ

ความเป็นตัวตนเปลี่ยนไปมาได้ตามความเชื่อ ความคิด ประสบการณ์ แต่ตัวตนที่แท้จริงน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองที่บังคับบุคคลิกลักษณะโดยรวม

เป็นไปได้ว่าตัวตนที่แท้จริงอาจส่งผลต่อตัวตนได้ เช่น สมองลักษณะนี้จะทำให้คนมีความคิดอนุรักษนิยมมากกว่าสมองแบบอื่นๆ แต่เพียงข้อเท็จจริงที่ว่ามันส่งผลต่อกันได้ ไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน

ความเชื่อเป็นเรื่องไม่ถาวร ความคิดเป็นของที่ไม่คงทนตลอดไป ถ้าสิ่งนี้คือตัวตนที่แท้จริงจริง ก็ต้องถึงข้อสรุปที่ว่าแท้จริงมนุษย์มีตัวตนคือกายเนื้อที่เปล่ากลวงรอกระแสความคิดไหลผ่านตลอดเวลาเท่านั้น

อ้างอิง: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/06/05/in-search-of-the-true-self/ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s